HISTORIA

Początki Hufca ZHP Gdańsk – Portowa im. Obrońców Westerplatte sięgają roku 1959 kiedy to rozkazem Komendanta Chorągwi z dnia 10 kwietnia został powołany Hufiec Gdańsk Nowy Port. Oczywiście nie oznacza to, że wcześniej harcerstwa na terenie naszego działania nie było. Drużyny harcerskie działały dużo wcześniej, jednak wchodziły w skład innych gdańskich hufców. Ciekawostka jest fakt, że nasz hufiec był pierwszym koedukacyjnym hufcem w Gdańsku.

Kolejna ważna data w historii naszego Hufca do 11 września 1960 roku kiedy to Hufiec otrzymał imię Obrońców Westerplatte. Uroczystość miała miejsce podczas Zjazdu Obrońców Westerplatte, a samo imię Hufiec otrzymał z rąk samego kpt. Franciszka Dąbrowskiego.

(po lewej kpt. Franciszek Dąbrowski)

Zmiana nazwy z Hufca Gdańsk Nowy Port na Gdańsk-Portowa zaszła na przełomie marca i kwietnia 1967 r. Od tej pory hufiec działa już bez dodatkowych zmian, a swoje tradycje bardzo mocno związuje z Westerplatte nie tylko uczestnicząc w uroczystościach tam się odbywających, ale także je organizując i współorganizując. Tradycją przez nas kontynuowaną jest organizacja Zlotu Westerplatte, który dedykowany jest wszystkim środowiskom harcerskim, którym bliskie są wartości „naszych obrońców”.

Więcej o nas w poszczególnych działach…

 

Zdjęcia z uroczystości nadania imienia Hufcowi Gdańsk Nowy Port – pochodzą ze zbiorów córki pana kapitana Dąbrowskiego – pani Elżbiety Hojka. Pani Elżbiecie serdecznie dziękujemy za udostępnienie materiałów, które świadczą o naszej historii.