WŁADZE

Komenda Hufca

Komendant Hufca

hm. Łukasz Zborowski-Weychmann

Skarbnik Hufca

pwd. Kacper Kossakowski

Zastępczyni Komendanta Hufca ds. programu

phm. Adrianna Nowopolska

Zastępczyni Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą

pwd. Aleksandra Grząślewicz

Członkini Komendy Hufca ds. kształcenia

phm. Agata Szewczyk

Członek Komendy Hufca ds. organizacyjnych

pwd. Jan Szewczyk

Komisja Rewizyjna Hufca

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

hm. Zofia Cebula

Zastępczyni Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

phm. Katarzyna Meller

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

phm. Magdalena Bróż

Członkini Komisji Rewizyjnej

hm. Monika Kosikowska

Członkini Komisji Rewizyjnej

pwd. Joanna Plichta