Hufiec

Bałtycki Hufiec ZHP Gdańsk-Portowa im. Obrońców Westerplatte zrzesza zuchy, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów z nadbrzeżnych dzielnic Gdańska, a więc: Nowego Portu, Brzeźna, Letnicy, Przeróbki, Stogów, Krakowca, Wyspy Sobieszewskiej, a także z Stegny.

Co roku spotykamy się wszyscy na naszym Zlocie Westerplatte, na który zapraszamy jednostki harcerskie z całej Polski. Zlot, jak zapewne się domyślacie, kończy się wraz z 1 września danego roku uroczystościami na Westerplatte.

Więcej o nas w poszczególnych działach…