Informacje

Bałtycki Hufiec ZHP Gdańsk – Portowa im. Obrońców Westerplatte to wspólnota o wieloletniej tradycji, która skupia w swoich szeregach zuchy, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów działających w gromadach i drużynach na terenie Stogów, Nowego Portu, Brzeźna, Letniewa, Sobieszewa, Przeróbki, Krakowca, Świbna, Zielonego Trójkątu, Siedlec, Pruszcza Gdańskiego i Stegny.

Drużyny prowadzone są przez przygotowanych do tego instruktorów ZHP – wszyscy pełnią funkcje społecznie i mają ukończone kursy drużynowych. Drużyny funkcjonują na terenie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, a drużynowi owocnie współpracują z dyrektorami szkół, parafiami, strażą pożarną, policją, radami osiedli, Strażą Graniczną.

W swojej codziennej pracy i harcerskiej służbie koncentrujemy się na:

 • stałym i systematycznym doskonaleniu kadry instruktorskiej (drużynowych i instruktorów hufca) poprzez pracę Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich, warsztaty, seminaria i zbiórki drużynowych;
 • stałym i systematycznym doskonaleniu Młodej Kadry, poprzez kursy zastępowych i przybocznych;
 • realizacji Programów ZHP, propozycji programowych Komendy Chorągwi Gdańskiej oraz autorskich propozycji hufca;
 • organizacji „Zlotu Westerplatte” – corocznej imprezy przeprowadzanej dla uczczenia rocznicy wybuchu II wojny światowej, integrującej środowiska harcerskie;
 • współorganizacji z Miastem Gdańsk uroczystości 1 września, o godz. 4:45;
 • organizacji corocznej Harcerskiej Akcji Letniej (obozy stałe w Starym Karpnie i Bremie, obozy wędrowne po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i Bieszczadach, obozy w Bieszczadach oraz kolonie zuchowe w Czernicy) i Zimowej (Zimowisko w Łazach, Kudowie Zdrój, Zakopanem, Jakubowicach, Marianówku, Sztutowie, Mojuszu, Jastrzębiej Górze);
 • organizacji Przeglądów Artystycznych Hufca;
 • udziale w Akcji „Betlejemskie Światło Pokoju”;
 • uczestnictwie w uroczystościach państwowych takich jak: Rocznica Odzyskania Niepodległości, wybuchu i zakończenia II wojny światowej, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja i wielu innych;
 • udziale w Chorągwianych Przeglądach Piosenki Harcerskiej;
 • organizacji imprez okolicznościowych dla dzieci niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo;
 • organizacji Festynów Rodzinnych oraz oprawy Mszy Harcerskich na terenie dzielnic.

Praca wychowawcza, opierając się w pełni na harcerskiej metodzie, kreuje ludzi tolerancyjnych, pomysłowych i zaradnych życiowo. Harcerze i instruktorzy hufca kierując się ideą Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, połączeni są więzią braterstwa i służby.

Harcerstwo jest naszym stylem życia, drogą, którą podążamy ku nowym, lepszym dniom, na której stawiamy sobie cele i po której do nich dążymy…