Informacje

Bałtycki Hufiec ZHP Gdańsk – Portowa im. Obrońców Westerplatte to wspólnota o wieloletniej tradycji, która skupia w swoich szeregach zuchy, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów działających w gromadach i drużynach na terenie Stogów, Nowego Portu, Brzeźna, Letniewa, Sobieszewa, Przeróbki, Krakowca, Świbna, Zielonego Trójkątu, Siedlec, Osowy, Pruszcza Gdańskiego i powiatu Nowodworskiego.

Drużyny prowadzone są przez przygotowanych do tego instruktorów ZHP – wszyscy pełnią funkcje społecznie i mają ukończone kursy drużynowych. Drużyny funkcjonują na terenie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, a drużynowi owocnie współpracują z dyrektorami szkół, parafiami, strażą pożarną, policją, radami osiedli, Strażą Graniczną.

W swojej codziennej pracy i harcerskiej służbie koncentrujemy się na:

  • stałym i systematycznym doskonaleniu kadry instruktorskiej (drużynowych i instruktorów hufca) poprzez pracę Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich, warsztaty, seminaria i zbiórki drużynowych;
  • stałym i systematycznym doskonaleniu młodej kadry, poprzez kursy zastępowych i przybocznych;
  • realizacji Programów ZHP, propozycji programowych Komendy Chorągwi Gdańskiej oraz autorskich propozycji hufca;
  • organizacji „Zlotu Westerplatte” – corocznej imprezy przeprowadzanej dla uczczenia rocznicy wybuchu II wojny światowej, integrującej środowiska harcerskie;
  • współorganizacji z Miastem Gdańsk uroczystości 1 września, o godz. 4:45;
  • organizacji corocznej Harcerskiej Akcji Letniej  i Zimowej
  • udziale w Akcji „Betlejemskie Światło Pokoju”;
  • uczestnictwie w uroczystościach państwowych takich jak: Rocznica Odzyskania Niepodległości, wybuchu i zakończenia II wojny światowej, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja i wielu innych;
  • organizacji Festynów Rodzinnych na terenie dzielnic.

Praca wychowawcza, opierając się w pełni na harcerskiej metodzie, kreuje ludzi tolerancyjnych, pomysłowych i zaradnych życiowo. Harcerze i instruktorzy hufca kierując się ideą Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, połączeni są więzią braterstwa i służby.

 

Początki Hufca ZHP Gdańsk – Portowa im. Obrońców Westerplatte sięgają roku 1959 kiedy to rozkazem Komendanta Chorągwi z dnia 10 kwietnia został powołany Hufiec Gdańsk Nowy Port. Oczywiście nie oznacza to, że wcześniej harcerstwa na terenie naszego działania nie było. Drużyny harcerskie działały dużo wcześniej, jednak wchodziły w skład innych gdańskich hufców. Ciekawostka jest fakt, że nasz hufiec był pierwszym koedukacyjnym hufcem w Gdańsku.

Kolejna ważna data w historii naszego Hufca do 11 września 1960 roku kiedy to Hufiec otrzymał imię Obrońców Westerplatte. Uroczystość miała miejsce podczas Zjazdu Obrońców Westerplatte, a samo imię Hufiec otrzymał z rąk samego kpt. Franciszka Dąbrowskiego.

(po lewej kpt. Franciszek Dąbrowski)

Zmiana nazwy z Hufca Gdańsk Nowy Port na Gdańsk-Portowa zaszła na przełomie marca i kwietnia 1967 r. Od tej pory hufiec działa już bez dodatkowych zmian, a swoje tradycje bardzo mocno związuje z Westerplatte nie tylko uczestnicząc w uroczystościach tam się odbywających, ale także je organizując i współorganizując. Tradycją przez nas kontynuowaną jest organizacja Zlotu Westerplatte, który dedykowany jest wszystkim środowiskom harcerskim, którym bliskie są wartości „naszych obrońców”.

 

 

 

Zdjęcia z uroczystości nadania imienia Hufcowi Gdańsk Nowy Port – pochodzą ze zbiorów córki pana kapitana Dąbrowskiego – pani Elżbiety Hojka. Pani Elżbiecie serdecznie dziękujemy za udostępnienie materiałów, które świadczą o naszej historii.