Komenda

Komendant Hufca: hm. Artur Lemański

Zastępca Komendanta Hufca: phm. Katarzyna Musyt-Łanowska
Zastępca Komendanta Hufca ds programu i pracy z kadrą: phm. Zofia Cebula
Skarbnik Hufca: pwd. Paulina Leks
Członek KH ds. Kształcenia: hm. Monika Radkiewicz
Członek KH ds Organizacyjnych: phm. Katarzyna Szyska