Władze Hufca

KOMENDA HUFCA GDAŃSK-PORTOWA:

Komendant Hufca: hm. Artur Lemański
Zastępca Komendanta Hufca: phm. Katarzyna Musyt-Łanowska
Zastępca Komendanta Hufca ds programu i pracy z kadrą: phm. Zofia Cebula
Skarbnik Hufca: pwd. Paulina Leks
Członek KH ds. Kształcenia: phm. Łukasz Zborowski-Weychman 

Mail: gdanskportowa@zhp.pl

 

 

KOMISJA REWIZYJNA HUFCA GDAŃSK-PORTOWA:

Przewodnicząca: phm. Karolina Szupiluk
Członek komisji: pwd. Joanna Plichta
Członek komisji: pwd. Kinga Piskała

Mail: krh@gdanskportowa.zhp.pl