KSI

Komisja Stopni Instruktorskich w składzie:

hm. Monika Hinc – Przewodnicząca

phm. Aleksandra Prykowska – Zastępca Przewodniczącej

hm. Aleksandra Bielicka – Giełdoń

hm. Agnieszka Gan – Skrzydlewska

hm. Sabina Szuta

phm. Łukasz Zborowski-Weychman

phm. Marta Jedlikowska

 

– prowadzi próby instruktorskie w stopniach przewodnika i podharcmistrza.

Kandydaci powinni skontaktować się z Komisją pod adresem mailowym: ksi@gdanskportowa.zhp.pl

 

Wszyscy kandydaci powinni zapoznać się z warunkami próby zawartymi w Regulaminie KSI:

 

oraz pobrać i wydrukować kartę próby instruktorskiej: