Strefa Drużyn

ZGŁASZANIE BIWAKÓW – ZASADY:

  1. Biwak zgłaszamy do 10 dni przed rozpoczęciem biwaku przez formularz oraz dosyłając (skan na mail: portowa.program@gmail.com) podpisanej deklaracji. Po zgłoszeniu komendant biwaku otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia lub informację o brakach do uzupełnienia.
  2. Na minimum 3 dni przed rozpoczęciem biwaku należy przesłać: listę uczestników z numerami PESEL oraz numerami ewidencji ZHP (legitymacji członkowskiej) oraz plan finansowy   (mail: portowa.program@gmail.com).
  3. Członek Komendy ds. programu, poszczególni namiestnicy i/lub członkowie zespołu programowego mogą dodatkowo wymagać przesłania konspektów.
  4. Wyjazd drużyny na biwak jest możliwy jedynie kiedy drużyna ma opłacone bieżące składki członkowskie.
  5. W przypadku wyjazdu bez zgłoszenia – jednostka będzie zawieszona w działalności, w stosunku do drużynowego zostaną wyciągnięte konsekwencje statutowe.
  6. W przypadku biwaku kilku drużyn wszystkie jednostki zgłaszają się osobno (organizator zgłasza osobno siebie [swoją jednostkę], opisując program i załączając plan finansowy; pozostałe drużyny uczestniczące zgłaszają się wpisują, że program zapewnia organizator podobnie z planem finansowym – o ile drużyny zbierają dokładnie takie składki zadaniowe jakie określił organizator, jeśli zbierają więcej – muszą załączyć własny plan finansowy).

KOCHANY DRUŻYNOWY! CHCESZ ZGŁOSIĆ BIWAK? KLIKNIJ PONIŻEJ:

ZGŁOŚ BIWAK