FORMULARZE

ZHP jest stowarzyszeniem działającym zgodnie z przepisami dotyczących stowarzyszeń. Tym samym przynależność dziecka do ZHP wymaga zgody rodziców. Także pełnoletnia osoba, która przystępuje do ZHP powinna wypełnić swoją deklarację.