Zlot Westerplatte


zlot_westerplatte_logo_2016XXI Zlot Westerplatte

to harcerski ogólnopolski zlot drużyn, których tradycje związane są z Westerplatte. Przez kilka ostatnich dni sierpnia drużyny uczestniczące w zlocie poznają Gdańsk i Westerplatte – poprzez gry terenowe, gry fabularne, zajęcia i warsztaty. Podsumowaniem Zlotu są uroczystości na zachodnim przyczółku o 4.45, których Hufiec Gdańsk-Portowa jest współorganizatorem. Zlot podzielony jest na trasy, czyli oddzielne pod względem programowym części – w zależności od wieku uczestników.

Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje:

  1. Regulamin Zlotu
  2. Karta kwalifikacyjna uczestnika
  3. Trasy: