ZGŁOŚ BIWAK

ZGŁASZANIE BIWAKÓW – ZASADY

Biwak zgłaszamy do 10 dni przed rozpoczęciem imprezy przez FORMULARZ w którym znajdują się informacje m.in.:

  • miejsce biwaku
  • wykaz kadry biwaku
  • ramowy plan biwaku (wstawiamy do FOLDERU)

oraz dosyłając skan podpisanej karty zobowiązania opiekuna (wersja edytowalna) na mail: program@gdanskportowa.zhp.pl

Po zgłoszeniu komendant biwaku otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia lub informację o brakach do uzupełnienia.

Na minimum 3 dni przed rozpoczęciem biwaku należy przesłać na maila program@gdanskportowa.zhp.pl

  • listę uczestników z numerami ewidencji ZHP
  • plan finansowy biwaku (jeśli pobierana jest dodatkowa składka zadaniowa)

PRZYPOMINAMY: „Wpłaty uczestników biwaku zbierane są w formie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej” i musi być ona wcześniej zatwierdzona uchwałą komendy hufca (zgłoszenie składki zadaniowej odbywa się w osobnym formularzu).

 

UWAGI:

  • Członek Komendy ds. programu, poszczególni namiestnicy i/lub członkowie zespołu programowego mogą dodatkowo wymagać przesłania konspektów.
  • Wyjazd drużyny na biwak jest możliwy jedynie kiedy drużyna ma opłacone bieżące składki członkowskie.
  • W przypadku wyjazdu bez zgłoszenia – jednostka będzie zawieszona w działalności, w stosunku do drużynowego zostaną wyciągnięte konsekwencje statutowe.
  • W przypadku biwaku kilku drużyn wszystkie jednostki zgłaszają się osobno.

 

KOCHANY DRUŻYNOWY! CHCESZ ZGŁOSIĆ BIWAK? KLIKNIJ PONIŻEJ:

ZGŁOŚ BIWAK ZGŁOŚ BIWAK