INFORMACJE

Bałtycki Hufiec ZHP Gdańsk – Portowa im. Obrońców Westerplatte to wspólnota o wieloletniej tradycji, która skupia w swoich szeregach zuchy, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów działających na terenie Gdańska i powiatu nowodworskiego.

Nasz teren działania to:

Miasto Gdańsk, w dzielnicach:

 • Nowy Port
 • Letnica
 • Brzeźno
 • Zaspa – Młyniec
 • Przymorze Wielkie
 • Przymorze Małe
 • Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia
 • Stogi
 • Przeróbka
 • Krakowiec i Górki Zachodnie
 • Wyspa Sobieszewska

Powiat Nowodworski:

 • Nowy Dwór Gdański
 • Krynica Morska
 • Stegna
 • Sztutowo
 • Ostaszewo

Gromady i drużyny prowadzone są przez przygotowanych do tego instruktorów ZHP – wszyscy pełnią funkcje społecznie i mają ukończone kursy drużynowych. Większość jednostek funkcjonuje na terenie szkół podstawowych, a drużynowi owocnie współpracują z dyrektorami szkół, parafiami, strażą pożarną, policją, radami osiedli, Strażą Graniczną.

W swojej codziennej pracy i harcerskiej służbie koncentrujemy się na:

 • stałym i systematycznym doskonaleniu kadry instruktorskiej (drużynowych i instruktorów hufca) poprzez pracę Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich, warsztaty, seminaria i zbiórki drużynowych;
 • stałym i systematycznym doskonaleniu młodej kadry, poprzez kursy zastępowych i przybocznych;
 • realizacji Programów ZHP, propozycji programowych Komendy Chorągwi Gdańskiej oraz autorskich propozycji hufca;
 • organizacji „Zlotu Westerplatte” – corocznej imprezy przeprowadzanej dla uczczenia rocznicy wybuchu II wojny światowej, integrującej środowiska harcerskie;
 • współorganizacji z Miastem Gdańsk uroczystości 1 września, o godz. 4:45;
 • organizacji corocznej Harcerskiej Akcji Letniej  i Zimowej
 • udziale w Akcji „Betlejemskie Światło Pokoju”;
 • uczestnictwie w uroczystościach państwowych takich jak: Rocznica Odzyskania Niepodległości, wybuchu i zakończenia II wojny światowej, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja i wielu innych;
 • organizacji Festynów Rodzinnych na terenie dzielnic.

Praca wychowawcza, opierając się w pełni na harcerskiej metodzie, kreuje ludzi tolerancyjnych, pomysłowych i zaradnych życiowo. Harcerze i instruktorzy hufca kierując się ideą Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, połączeni są więzią braterstwa i służby.