Kontakt

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska
Hufiec Gdańsk-Portowa
im. Obrońców Westerplatte
ul. Za Murami 2/10
80-823 Gdańsk

tel. +48 502 410 475
gdanskportowa@zhp.pl
NIP: 583-296-90-85
REGON: 007025017
NR KONTA: 11 1240 5400 1111 0010 6360 0468
www.gdanskportowa.zhp.pl

Formularz kontaktowy