KONTAKT

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska
Hufiec Gdańsk-Portowa im. Obrońców Westerplatte
ul. Za Murami 2/10, 80-823 Gdańsk

tel. +48 502 410 475
gdanskportowa@zhp.pl

NIP: 583-296-90-85
REGON: 007025017
NR KONTA (PODSTAWOWE): 11 1240 5400 1111 0010 6360 0468

NR KONTA (DSCZ): 92 1240 5400 1111 0010 6752 0526

www.gdanskportowa.zhp.pl