KSI

Komisja Stopni Instruktorskich Hufca Gdańsk-Portowa

hm. Aleksandra Prykowska – Przewodnicząca KSI

hm. Marta Jedlikowska – Zastępczyni Przewodniczącej

hm. Monika Radkiewicz – Zastępczyni Przewodniczącej

hm. Łukasz Zborowski-Weychman

hm. Monika Hinc

hm. Katarzyna Musyt-Łanowska

hm. Weronika Smagorzewska

hm. Artur Lemański

posiada uprawnienia do prowadzenia prób na stopnie przewodnika oraz podharcmistrza.

Kandydaci powinni:

Najbliższa KSI: 21.02.2023

Następne KSI: 

  • 14.03.2023
  • 18.04.2023 
  • 09.05.2023
  • 20.06.2023