ZESPOŁY

ZESPOŁY I FUNKCYJNI HUFCA
 • Komisja Stopni Instruktorskich
  hm. Aleksandra Prykowska – Przewodnicząca KSI
  hm. Marta Jedlikowska – Zastępczyni Przewodniczącej KSI
  hm. Monika Radkiewicz – Zastępczyni Przewodniczącej KSI
  hm. Łukasz Zborowski-Weychman
  hm. Monika Hinc
  hm. Katarzyna Musyt-Łanowska
  hm. Artur Lemański
  phm. Weronika Smagorzewska

Kontakt: ksi@gdanskportowa.zhp.pl

 • Zespół Kadry Kształcącej
  phm. Karolina Szupiluk – Szefowa Zespołu
  hm. Zofia Cebula
  hm. Łukasz Zborowski-Weychman
 • Zespół ds. Pracy z Kadrą
  phm. Kinga Piskała – Szefowa Zespołu
  phm. Weronika Smagorzewska
 • Zespół Programowy
  hm. Marta Jedlikowska – Szefowa Zespołu
  phm. Agata Szewczyk
  phm. Aneta Wichrowska
 • Kapituła Stopni Wędrowniczych
  dh. Radosław Wojtasik – Szef Zespołu
  pwd. Katarzyna Skoniecka
  phm. Dawid Dawidowski
  dh. Anna Strehlke

Kontakt: kapitula@gdanskportowa.zhp.pl

 • Szef Harcerskiej Bazy Obozowej
  pwd. Adam Skotnik
 • Pełnomocnik Komendanta ds. HAL/HAZ
  hm. Marta Jedlikowska
 • Hufcowy Administrator Ewidencji
  hm. Łukasz Zborowski – Weychman
 • Opiekun Bunkra (Schronu)
  hm. Jakub Knobelsdorf
 • Opiekun Harcerskiego Ogródka Działkowego
  pwd. Maciej Chorążewicz