Składki

Podstawowe informacje

Wysokość Podstawowej Składki Członkowskiej (PSC) w Hufcu dla jednego członka Hufca, to 50 zł kwartalnie. Składa się na nią:

  • 11 zł należne dla Głównej Kwatery ZHP
  • 21 zł należne dla Chorągwi Gdańskiej ZHP
  • 12 zł dla Hufca
  • 6 zł dla jednostek działających w Hufcu

Terminowe opłacanie PSC jest obowiązkiem statutowym każdego członka ZHP.

Stan opłacenia swojej PSC można sprawdzić w systemie Tipi lub u drużynowego.

Termin opłacenia Podstawowej Składki Członkowskiej

PSC opłaca się kwartalnie (50 zł) lub rocznie (200 zł), do 20 dnia pierwszego miesiąca kwartału. Odpowiednio:

  • I kwartał: 20 stycznia
  • II kwartał: 20 kwietnia
  • III kwartał: 20 lipca
  • IV kwartał: 20 października

Forma wpłaty

PSC należy wpłacać na konto bankowe Hufca

NR KONTA: 11 1240 5400 1111 0010 6360 0468

Tytuł wpłaty: PSC_ imię i nazwisko członka ZHP_drużyna/gromada

Przykład: PSC_Jan_Kowalski_6WGDH

Informacje dodatkowe

Nieopłacenie PSC w terminie skutkuje ustaniem członkostwa w ZHP i wszystkimi konsekwencjami statutowymi. Członkowie Hufca (z opłaconą terminowo PSC) w trakcie działań harcerskich są objęci Polisą NNW opłacaną z wpłat PSC.

Na koniec zachęcamy do zapoznania się z filmem zawierającym wszelkie informację dotyczące Podstawowej Składki Członkowskiej, który został przygotowany przez Skarbniczkę naszego Hufca

https://www.facebook.com/watch/?v=2641854226056770&extid=eSDRUTqiTF044P9x